• Učiteľ matematiky

   • Úväzok:
    plný
    Dátum nástupu:
    25. 8. 2021
   • Požiadavky:

    - vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v aprobácii všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika,
    - pokročilá znalosť s prácou PC – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
    - môže byť aj absolvent
    - očakávame spôsobilosti ako komunikatívnosť, motivovanie ľudí, organizovanie a plánovanie práce, ochotu pomáhať, trpezlivosť, precíznosť, sebaovládanie, ...

    Pracovné podmienky:
    - pracovný čas 7,5 hodinový / deň (priama a nepriama výchovná činnosť),
    - poskytnutie jedného teplého jedla + nápoja s doplatkom zamestnanca 1,20 €,
    - účasť na rôznych kultúrnych, športových, vedomostných, ... podujatiach,
    - 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce,
    - po odpracovaní 2 rokov rekreačný príspevok,
    - ubytovanie v školskom internáte v prípade dochádzajúceho zamestnanca

    Termín nástupu: 25.08.2021, prípadne dohodou
    Mzda: 998,50 € v závislosti od praxe a aktivity uchádzača na SOŠE TT
    Náplň práce:
    - odborná výchova a vzdelávanie
    - organizovanie vzdelávania podľa plánov a zabezpečovanie, aby žiaci absolvovali všetky tematické celky a témy učebných osnov,
    - dodržiavanie učebných plánov, osnov, bezpečnostné a hygienické predpisy v súvislosti s výkonom práce, ...

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - všetky doklady o vzdelaní (aj maturitné vysvedčenie)
    - odpis z registra trestov
    - zdravotná spôsobilosť
    - žiadosť o prijatie do zamestnania + profesijný životopis

    Dátum a miesto podania žiadosti:
    Termín podania do: 30.08.2021
    Adresa podania:
    a) SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava (poštou)
    b) personal.sosett@gmail.com, sose-trnava@zupa-tt.sk,
    c) osobne na sekretariát SOŠ elektrotechnickej Trnava

    Ďalšie informácie na tel. č.: 033/ 599 1876, 1850, 1864
  • Učiteľ slovenský jazyk, literatúra a telesná výchova

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    25.8.2021
   • Požiadavky:
    Požadované vzdelanie
    - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – slovenský jazyk – telesná výchova (prípadne aj samostatne)
    Dĺžka praxe - bez požiadavky na odbornú prax
    Zručnosti, schopnosti
    - Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný písomný prejav, organizovanie a plánovanie práce, motivovanie ľudí
    Ďalšie požiadavky:
    - aprobácia aj na telesnú výchovu (ale v prípade nevyhnutnosti môže byť každá aprobácia aj samostatne),
    - platové podmienky sa odvíjajú od rokov praxe a dosiahnutého vzdelania,
    Osobnostné predpoklady
    - komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), precíznosť (presnosť), sebaovládanie, trpezlivosť    Počet voľných pracovných miest: 1
    Miesto výkonu práce: Slovensko, Trnavský kraj, okres Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava
    Kontaktná osoba: Mgr. Martina Turasová, personalista, personal.sosett@gmail.com, tel.: +421335991876
    Základná zložka mzdy (v hrubom): 998,50 € za mesiac - minimálne
    Dátum nástupu: 25.08. 2021
    Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
    Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport


    Údaje o pracovnom mieste
    Náplň (druh) práce
    - výchova a vzdelávanie žiakov školy v požadovanej aprobácii, prípadne každá aprobácia samostatne
    Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa
    Ponúkané výhody
    - možnosť poskytnutia ubytovania v priestoroch školy,
    - sociálny program (napr. 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, ...),
    - zastávka mestskej hromadnej dopravy priamo pred budovou školy,
    - poskytovanie jedného teplého jedla a nápoja denne v priestoroch školy za doplatok zamestnanca 0,80 €, ...
    Pracovné podmienky
    - pracovný čas: od 7:00 do 15:00


    Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ďakujeme za pochopenie

  • Učiteľ matematiky a telesnej výchovy

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    25.8.2021
   • Požiadavky:
    Požadované vzdelanie
    - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – matematika – telesná výchova (prípadne aj samostatne)
    Dĺžka praxe
    - bez požiadavky na odbornú prax
    Zručnosti, schopnosti
    - Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný písomný prejav, organizovanie a plánovanie práce, motivovanie ľudí
    Ďalšie požiadavky:
    - aprobácia aj na telesnú výchovu (ale v prípade nevyhnutnosti môže byť každá aprobácia aj samostatne),
    - platové podmienky sa odvíjajú od rokov praxe a dosiahnutého vzdelania,
    Osobnostné predpoklady
    - komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), precíznosť (presnosť), sebaovládanie, trpezlivosť


    Počet voľných pracovných miest: 1
    Miesto výkonu práce: Slovensko, Trnavský kraj, okres Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava
    Kontaktná osoba: Mgr. Martina Turasová, personalista, personal.sosett@gmail.com, tel.: +421335991876
    Základná zložka mzdy (v hrubom): 998,50 € za mesiac - minimálne
    Dátum nástupu: 25.08. 2021
    Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
    Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport


    Údaje o pracovnom mieste
    Náplň (druh) práce
    - výchova a vzdelávanie žiakov školy v požadovanej aprobácii, prípadne každá aprobácia samostatne
    Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa
    Ponúkané výhody
    - možnosť poskytnutia ubytovania v priestoroch školy,
    - sociálny program (napr. 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, ...),
    - zastávka mestskej hromadnej dopravy priamo pred budovou školy,
    - poskytovanie jedného teplého jedla a nápoja denne v priestoroch školy za doplatok zamestnanca 0,80 €, ...
    Pracovné podmienky
    - pracovný čas: od 7:00 do 15:00


    Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ďakujeme za pochopenie

  • Majster odbornej výchovy - elektrotechnik

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    25.8.2021
   • Požiadavky:
    Požadované vzdelanie
    - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore silnoprúdova elektrotechnika
    - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdova elektrotechnika - automatizačná technika
    Dĺžka praxe
    - bez požiadavky na odbornú prax
    Zručnosti, schopnosti:
    - Všeobecné spôsobilosti - komunikácia (jednanie s ľuďmi), motivovanie ľudí, analyzovanie a riešenie problémov, organizovanie a plánovanie práce, vedenie ľudí
    - Počítače: - Open Office - pokročilá
    Ďalšie požiadavky
    - Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) výhodou, ale v prípade potreby je možnosť zrealizovať DPŠ aj počas pracovného procesu.
    Osobnostné predpoklady
    - praktické myslenie, spoľahlivosť, sebaovládanie


    Počet voľných pracovných miest: 2
    Miesto výkonu práce: Slovensko, Trnavský kraj, okres Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava
    Kontaktná osoba: Mgr. Martina Turasová, personalista, personal.sosett@gmail.com, tel.: +421335991876
    Základná zložka mzdy (v hrubom): 998,50 € za mesiac - minimálne
    Dátum nástupu: 25.08. 2021
    Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
    Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport


    Údaje o pracovnom mieste
    Náplň (druh) práce
    Výchova a vzdelávanie študentov na praktickom vyučovaní - odborný výcvik
    - nástup možný i dohodou,
    - plat v závislosti od vzdelania a od praxe uchádzača v zmysle Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov platný od 01.01.2020.
    Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa
    Ponúkané výhody
    - Sociálny program, obedy bez zamestnaneckého príplatku, ubytovanie priamo v budove (nedochádza sa), MHD priamo pred budovou školy, 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, celé letné prázdniny voľno (dovolenka), ...
    Plat uvedený vyššie je iba základný (absolventský), vyvíja sa od typu vzdelania a dĺžky praxe uchádzača.
    + zabezpečenie ubytovania
    Pracovné podmienky
    - pracovný čas: od 7:00 do 15:00

    Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ďakujeme za pochopenie

  • Správca budov

   • Úväzok:
    plný
    Dátum nástupu:
    dohodou
   • Požiadavky:

    Typické činnosti vykonávané na pozícii:
    - spravovanie priestorov po technickej stránke
    - kontrolovanie technického stavu objektov a príslušného okolia
    - zodpovedanie za plynulú dodávku energetických médií
    - zabezpečovanie vykonávania pravidelných revízií a kontrol rozvodov a zariadení
    - zabezpečovanie čistoty objektu, odvozu komunálneho odpadu a recyklovateľných zdrojov
    - plánovanie a koordinovanie úprav a generálnych opráv objektov
    - komunikovanie s dodávateľmi a štátnymi inštitúciami
    - zodpovedanie za vedenie predpísanej dokumentácie


    Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:
    - technické myslenie
    - komunikatívnosť
    - samostatnosť