Prihláška na štúdium na našej škole

Vyplnením tejto elektronickej návratky (dotazníka) záväzne potvrdzujete rozhodnutie o prijatí a nástup Vášho dieťaťa na štúdium na SOŠE Trnava.

V možnosti ODBOR vyberte ten, ku ktorému máte oficiálny výsledok PRIJATÝ! V prípade, ak ste prjatý na 2 odbory, vyberte ten, na ktorý sa záväzne prihlasujete.

V prípade otázok k vyplneniu elektronickej návratky nás kontaktujte na čísle 0911 815 111.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: