• Beseda s novinárom Vladimírom Šnídlom

     • Dňa 15.12.2021 sa trieda III.D spolu s Mgr. Máriou Cipárovou na hodine OBN zúčastnili online prednášky s novinárom denníka N Vladimírom Šnídlom. Prednáška bola na veľmi aktuálnu tému v dnešnej dobe: “Ako pracovať s dezinformáciami a ako bojovať proti hoaxom na sociálnych sieťach.“

      Jeho odkaz pre nás všetkých - Ako nenaletieť sociálnym sieťam?

      1. Všímajte si zdroje informácii.
      2. Ak zdroj informácii nepoznáte, nešírte ho ďalej!!!!
     • Súťaž 4E.ON

     • Naša škola sa v tomto roku zúčastnila v súťaži 4E.ON s projektom modelov vysokonapäťových stožiarov a obsadila pekné 5. miesto. Aj v roku 2022 chce podporiť ZSE a. s. Vaše projekty v súťaži 4E.ON. V prípade, že máte zaujímavý nápad "edukačnej pomôcky" (pomôcky pre výučbu v našej škole), odporúčam Vám prezrieť si prílohu. Ak si chcete zasúťažiť s kolektívmi iných škôl a zviditeľniť sa, prípadne vyhrať finančnú odmenu pre svoj kolektív prihláste sa u Ing. Vladimíra Andrisa.

     • Prednáška o ľudských právach

     • Dňa 23.11.2021 sa triedy I.A, II.A a II.D zúčastnili prednášky o ľudských právach. Prednášku pre žiakov zorganizovala Mgr. Mária Cipárová a online ju realizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, s ktorým škola dlhodobo spolupracuje. SNSPĽP žiakom priblížilo odpovede na otázky: Ako dlho ľudstvu trvalo, kým začalo používať pojem ľudské práva? Mali naši predkovia rovnaké práva a slobody ako my? Ako správne čítať v riadkoch 2. Hlavy Ústavy SR? Ktoré ľudské právo či sloboda je to najdôležitejšie? Ako ovplyvňuje ne(dodržiavanie) ľudských práv ekonomiku a hospodárstvo? Otázky žiakov v diskusii smerovali k téme uplatňovania ľudských práv počas lockdownu a počas pandemickej situácie celkovo.

      SNSPĽP ponúka bezplatné právne poradenstvo pre všetkých občanov SR.

     • Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve – triumf žiakov našej školy

     • Krajské kolo súťaže ZENIT v STROJÁRSTVE organizovala 30. novembra 2021 SPŠ technická v Trnave taktiež v online forme. Našu školu reprezentovali strojári z triedy III.H z učebného odboru mechanik opravár plynárenských zariadení Matej Krajčovič v kategórii R (ručné obrábanie) a Juraj Zvolenský v kategórii S (strojné obrábanie). Žiak Matej Krajčovič s prehľadom zvíťazil v konkurencii žiakov z ďalších 5 stredných odborných škôl. Juraj Zvolenský sa umiestnil na skvelom druhom mieste, tesne za víťazom zo SOŠ technickej v Dunajskej Strede. Naši reprezentanti preukázali, že sú zruční vo svojom odbore. Menovaným žiakom srdečne k úspechu gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a k víťaznému postupu do celoštátneho kola, v ktorom im držíme všetci päste :-)))

     • Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike – päť písmen tvorivej činnosti

     • ZENIT - Zručnosť, Elán, Nápaditosť, Invencia, Tvorivosť

      Dňa 25. novembra 2021 realizovala naša škola už ako tradičný usporiadateľ KRAJSKÉHO KOLA súťaže ZENIT v ELEKTRONIKE 38. ročník tejto súťaže. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v Trnavskom kraji sa súťaž konala v alternatívnej forme - online, t. j. dištančne.

      Žiaci z 8 stredných odborných škôl v regióne Trnavského kraja pracovali samostatne v domácom prostredí, resp. vo svojej škole. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti súťažiaci odpovedali na 30 testových otázok vo forme elektronického formulára. V praktickej časti sa venovali návrhu plošného spoja "Elektronická poistka do domáceho laboratória" podľa zadanej schémy elektrického obvodu v programe Eagle. Návrh bol následne zdieľaný na úložisko na ohodnotenie odbornou hodnotiacou komisiou, ktorej predsedom bol Ing. Roman Ilavský z SPŠ dopravnej v Trnave. Našu školu reprezentovali žiaci študijného odboru mechanik elektrotechnik Martin Kmeťo z triedy III.A v kategórii A, v kategórii B Filip Škodák z triedy II.A. Skúsenosti zo súťažného zápolenia získali aj náhradníci Tomáš Gašpárek z triedy IV.A, Mathias Molnár a Martin Turček z triedy II.A. Žiakom za účasť, reprezentáciu školy a dosiahnuté výsledky ďakujeme a veríme, že nielen ich, ale aj ďalších elektrotechnikov súťaž motivuje k ešte úspešnejšej prezentácii osvojených vedomostí a zručností v praktickej činnosti tak, aby mohli našu školu zviditeľniť aj v celoštátnom kole súťaže.

      Do celoštátneho kola postupujú súťažiaci umiestnení na prvom a druhom mieste v každej kategórii. V kategórii A aj v kategórii B získali prvé miesto žiaci z SPŠ dopravnej v Trnave, druhé miesto v kategórii A získal žiak z SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch a v kategórii B žiak z SPŠ technickej v Trnave.

     • Hlasujte za víťaza literárnej súťaže Ministerstva obrany SR

     • Aj tento školský rok sa naša škola pod vedením vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry Mgr. Marty Janecovej zapojila už do XVII. ročníka súťaže Ministerstva obrany SR v tvorivom písaní, tento raz na tému Vojenská prísaha. Medzi 5 najlepších prác v kategórii stredných škôl sa dostala aj úvaha Samuela Ujlackého z III. D pod názvom Cítim hrdosť. Poradie finálových 5 textov sa určí HLASOVANÍM od 1. do 6. decembra 2021 na facebookovom profile Ministerstva obrany SR https://www.facebook.com/photo?fbid=265957798898543&set=pcb.265957938898529.

      Cítim hrdosť – to je náš favorit. Podporte Samuela lajkom alebo komentárom a doprajte mu peknú peňažnú výhru!

     • SOŠE na Aquatherm Praha

     • V dňoch 23., 24. a 25. 11. 2021 sa uskutočnil webinár z výstavy Aquatherm Praha, tejto akcii sa zúčastnili žiaci tried 1.F, 2.F a 4.F za prítomnosti učiteľov Ing. Andrisa, Ing. Hazuchovej a Ing. Šildovej. Tento trojdenný on-line program bol venovaný aktualitám z oboru TZB. Zároveň bol "ochutnávkou" tém stavby budov, vykurovanie, klimatizácia, vetranie, kanalizácia, voda, obnoviteľná energia, energetika, facility, bezpečnosť a cena energií.

      Ak situácia dovolí, môžeme sa tešiť na jarný veľtrh Aquatherm Praha od 1. - 4. 3. 2022 alebo Aquatherm Nitra od 7. - 10. 2. 2023.

      Ing. Vladimír Andris

     • Súťaž 4.EON 2020

     • Žiaci Jakub Hornáček z 2. F a Tomáš Kukučka z 3. F sa v priebehu mesiaca november zúčastnili prípravy na súťaž 4.E ON 2020, ktorú usporiadala ZSE, a. s. Táto súťaž bola preložená z minulého školského roku. Žiaci vymodelovali model stožiara, ktorý po vytlačení na 3D tlačiarni zlepili do celku. Súťaž z dôvodu pandemickej situácie prebieha formou online. Z toho dôvodu vyhodnotenie bude v decembri 2021. O výsledku súťaže vás budeme informovať na stránke školy.

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 15.10.2021 sa pod vedením PhDr. Moniky Kučerkovej a PaedDr. Ivany Kolníkovej študenti SOŠ elektrotechnickej zúčastnili 32. ročníka školského kola Olympiády z anglického jazyka, ktoré prebehlo online formou. Olympiády sa zúčastnilo 18 študentov zo všetkých ročníkov. Účastníci olympiády si zmerali a porovnali svoje vedomosti z anglického jazyka. Najúspešnejší účastníci olympiády preukázali veľký potenciál a jazykové zručnosti. 

      Vyhodnotenie: 

      1.miesto Štefan Horváth

      2. miesto Roman Škodák

      3. miesto Dalibor Adam Varga

      Našim úspešným súťažiacim blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov v ANJ.

     • DofE

     • Dňa 22.10.2021 sa uskutočnilo stretnutie majstrov, ktorí sú mentormi žiakov v projekte DofE.    

     • DofE

     • Dňa 21.10.2021 sa uskutočnilo stretnutie žiakov, ktorí sa rozhodli zapojiť v tomto roku do projektu DofE. Spolu s koordinátorkou projektu Mgr. Máriou Cipárovou sa hrali hry na tímovú spoluprácu, pracovali s ORB knihou - zapisovali si do nej svoje ciele, na ktorých budú pracovať celý rok. Držíme im palce, aby to, čo si predsavzali aj splnili a dostali za svoju snahu diplom a medailu.

     • #ErasmusDays

     • Naša škola oslávila 14.10.2021 európsky deň projektov Erasmus+. Keďže naša škola skončila práve 3 projekty a pracuje v ďaľších troch, bolo čo spomínať, ako aj plánovať.

      Naša škola sa pripája k dňom #ErasmusDays a praje účastníkom veľa zdravia a úspechov.

     • Návšteva MTF STU Trnava

     • Dňa 21.9.2021 žiaci III.D spolu s Mgr. Máriou Cipárovou navštívili MTF  STU v Trnave.  Pozreli  si urýchľovač  iónov- podobný ako je v CERN-e ,  500kV implantátor, magnetrónovú naprašovačku. Vyučujúci MTF si pre žiakov pripravili rôzne fyzikálne a chemické pokusy.

     • Rodičovské združenia

     • V dňoch od 22.09.2021 do 29.09.2021 sa budú realizovať online triedne rodičovské združenia. Organizácia a realizácia triednych rodičovských združení je v kompetencii triednych učiteľov, ktorí budú rodičov informovať o konkrétnom termíne a priebehu RZ.

     • Stravovanie

     • Od 6.9.2021 (pondelok) začína stravovanie v školskej jedálni pre žiakov, ktorí majú zaplatený preddavok na stravu.

     • Informácie k začiatku šk. roka 2021/2022

     • Otvorenie školského roka 2021/2022 bude  02. septembra 2021 (štvrtok) o 8.00 h. podľa nasledovného rozpisu:

       

      Otvorenie školského roka pre I. ročníky sa uskutoční o 8.00 h. v učebniach SOŠ elektrotechnickej v Trnave na Sibírskej ulici č. 1 v Trnave. Príchod a usadenie žiakov je v čase od 7.30 – 8.00 h.

      Otvorenie školského roka pre  II. ročníky  sa uskutoční o 8.30 h. v kmeňových triedach. Príchod a usadenie žiakov  je v čase od 8.00 – 8.30 h.

      Otvorenie školského roka pre  III. ročníky  sa uskutoční o 9.00 h. v kmeňových triedach. Príchod a usadenie žiakov  je v čase od 8.30 – 9.00 h

      Otvorenie školského roka pre  IV. ročníky  sa uskutoční o 9.30 h. v kmeňových triedach. Príchod a usadenie žiakov  je v čase od 9.00 – 9.30 h 

       

      Všetci žiaci sú povinní riadiť sa nasledovnými pokynmi, inak vstup do budovy nebude možný:

      • Pri príchode do školy mať vypísané a podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (k stiahnutiu tu: Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti.docx). Ak je žiak ubytovaný v Školskom internáte potrebuje mať vypísané a podpísané tlačivo 2 krát (1x škola, 1x internát)
      • Dodržiavať bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID 19. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže písomným vyhlásením o bezpríznakovosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      Vstup rodičov na otvorenie školského roka nebude možný, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb (v prípade sprievodu žiaka je potrebné mať vypísané a podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti, k stiahnutiu tu: Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx)