• Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

    Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

    V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete.

    DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu.

    Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

    Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
    Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

    Program DofE na SOŠE Trnava.

    Záverečná

    DofE Bronze Pratice Expedition 2017

     

     

    Program na našej škole sa rozbieha v decembri 2016.

    V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE môžete kontaktovať koordinátorku programu:

    Mgr. Marika Cipárová  mciparova@gmail.com alebo cez EduPage

    Dobrodružné expedície:

    Mgr. Ondrej Karkoška

    Ing. Marián Nemeček