• ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
     
    3-ročného študijného odboru pre školský rok 2020/2021 príslušného vzdelávacieho programu sa bude konať v termíne
     
     
    16. - 18. júna 2021.
     
     
     
    Termín a spôsob realizácie záverečnej skúšky bude včas upresnený v závislosti od aktuálnej epidemilogickej situácie.