• Dve možnosti stravovania žiakov SOŠE:

      

     1.  Na účet číslo: SK93 8180 0000 0070 0049 6167 je potrebné zaplatiť 35,- € do 20-teho dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac s menom a priezviskom a triedou žiaka!!!

     Obed stojí žiaka  1,53 €.

     Na stravu ste prihlásení automaticky, ak ste zaplatili zálohu na daný mesiac (treba dodržiavať termíny na úhradu zálohy).

     Odhlásiť sa zo stravy je potrebné do 12.00 hod. na nasledujúci deň prostredníctvom Edupage.

     Bližšie informácie ohľadne technického zabezpečenia u p. Bartošoviča - strava@sosetrnava.sk

     Informácie ohľadne financií u p. Privalincovej – 033/599 1898

     Na konci školského roka bude vyúčtovanie za odhlásené obedy zaslané na účet, z ktorého bola platba za stravu realizovaná.

      

     2.  Priamo v jedálni si môže žiak zakúpiť jedlo (výber z 3 jedál) za 5,28 € (polievka, hlavné jedlo, šalát, nápoj) alebo za 4,60 € (hlavné jedlo).