• Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávaniaPPACONTROL

     • Informácie pre žiakov prihlásených na stravu

      Oznamujeme prihláseným žiakom, že lístky na mesiac apríl si prevezmú u p. Chobotovej m. č. 321. Odhlásenie zo stravy je možné deň vopred do 12:00 h osobne u p. Chobotovej, v prípade neprítomnosti u p. Gottsteinovej na internáte 1. posch, alebo telefonicky na č. tel. 033/5991938 alebo 033/5991874, prípadne mailom studijna.sose.trnava@gmail.com, príp. gottsteinova@sose-trnava.edu.sk. Následne, po odhlásení telefonicky alebo mailom, je potrebné odovzdať lístky za odhlásenú stravu uvedeným pracovníčkam, v opačnom prípade strava nebude odhlásená.

     • AUTOŠKOLA „DV“

      AUTOŠKOLA „DV“

      Trnava, Šrobárova 5, učebňa SOŠ-E Sibírska 1

      CENA kurzu : 500 €

      Prihlásiť sa môžete priamo na Vašej škole, na SOŠ- E - trieda 110

      Kurz otvárame dňa 26.3.2018 o 15.°° a 16.4.2018 o 15.°° trieda č. 110 na SOŠE Záujemci, prineste si so sebou občiansky preukaz a zálohu 200€.

     • Výsledky školského kola SOČ

      Dňa 15.03.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl. Riešitelia SOČ predkladali výsledky svojich prác ustanoveným komisiám na odborné posúdenie, ktoré po dôkladnej analýze a komplexnom posúdení prác určili študentov, ktorí budú reprezentovať našu školu na krajskom kole S0Č, ktoré sa uskutoční

     • Stravovanie v jedálni od 1.4.2018

      Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že sa predĺžil termín na úhradu sumy za stravu

      v školskej jedálni do 16.3.2018.


      Poplatok za stravu uhrádzajte na číslo účtu:
      SK93 8180 0000 0070 0049 6167

      konštantný symbol: 0308


      do poznámky: triedu a meno stravníka


      Sumu 28,-€ je treba na mesiac apríl zaplatiť do 16.3.2018.

     • Oznam pre maturantov

      EČ a PFIČ zo slovenského jazyka sa koná 13.marca 2018

      EČ a PFIČ z cudzích jazykov sa koná 14.marca 2018

      EČ z matematiky sa koná 15.marca 2018

      Príchod žiakov do školy do 8.45

     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

      Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave prijme do pracovného pomeru majstrov odbornej výchovy v nasledujúcich odborných zameraniach:

      Elektrotechnika – elektro slaboprúdová a automatizačná technika

      Elektrotechnika – silnoprúdová technika a silnoprúdové zariadenia

      Zámočník – mechanik strojárenských zariadení, strojár, zvárač

  • Partneri

   • http://rsov.sk/
  • Napíšte nám

   V prípade zabudnutia hesla alebo akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia, či iných informácií využite tento formulár.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Zvonenia

   Piatok 23. 3. 2018