• Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania 

     • Autoškola DV

     • AUTOŠKOLA DV

       

      Trnava, Šrobárova 5 - SOŠ-E Sibírska 1 trieda č.110


      CENA kurzu : 500 €

       

      Prihlásiť sa môžete priamo na Vašej škole, na SOŠ- E -trieda 110

       

      4. 9.2018 o 10.15
      10.9.2018 o 14.30
      v triede č. 110 na SOŠE


      Záujemci, prineste si so sebou občiansky preukaz .
      Výcvik vykonávame na vozidlách :
      Peugeot 206, Škoda Fabia I, Škoda Fabia III – Combi,
      VW Golf 7 automat.
      Sme jediná autoškola v Trnave, ktorá vykonáva výcvik aj na AUTOMAT.
      Na praktickú jazdu prídeme pre Vás po vyučovaní ku škole.Vychádzame
      v ústrety aj žiakom dochádzajúcim z okolia Trnavy a žiakom na internáte.
      Telefonický kontakt :
      0905 44 53 14

      Mgr. E. Vohnútová
      www.autoskoladv.bizref.sk

     • Voľné pracovné miesto

     • Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave prijíme do pracovného pomeru majstra / majsterku odbornej výchovy v odbore grafik digitálnych médií. Pracovný pomer je na dobu určitú, počas zastupovania na MD/RD. Nástup do zamestnania: ASAP

      Kvalifikačné predpoklady: Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov - úplné stredné odborné vzdelanie (v príslušnom alebo príbuznom odbore) alebo VŠ I. stupňa.

      Odborné a osobnostné predpoklady: komunikačné zručnosti, profesionalita, zodpovednosť a tvorivosť, znalosť práce s PC a príslušným softvérom (Internet, Office, Powerpoint, Corel Draw, Adobe Photoshop, Indesign, 3D Max (Blender), spracovanie videa....), vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu v odbore grafik digitálnych médií.

      Zoznam požadovaných dokladov: 
      Žiadosť o prijatie do zamestnania 
      Profesijný životopis 

      Súhlas so spracovaním osobných údajov
      Potrebné zaslať elektronicky do 31.05.2018 na adresu: ondrejicka@gmail.com

      Ďalšie potrebné doklady po vyzvaní:
      Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
      Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
      Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

       

      Výška mzdy pedagogického zamestnanca je daná nariadením vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, podľa §28 ods.1, zák. č. 553/2003 Z.z.

      Základná tarifná mzda pre začínajúceho pedagogického zamestnanca bez praxe je 500€. Okrem tarifnej zložky začínajúci pedagogický zamestnanec dostáva príplatok až do ukončenia adaptačného vzdelania. Po ukončení adaptačného vzdelania mu môže byť priznané osobné ohodnotenie.

       

     • Prijímacie skúšky 1. kolo

     •  

      14. máj 2018 (pondelok)      –   1. termín

      17. máj 2018 (štvrtok)          –   2. termín

       

      Predmety prijímacej skúšky                      začiatok skúšky                                      trvanie skúšky

      Slovenský jazyk a literatúra                           8.00                                          8.05 – 8.50  (45 minút)

      Matematika                                                         8.55                                          9.00 – 9.45  (45 minút)

       

      Žiaci, ktorí prídu na prijímaciu skúšku si v zozname na výveskách vo vestibule školy pozrú miestnosť konania prijímacej skúšky. Službukonajúci učiteľ vo vestibule školy usmerní žiakov do príslušných miestností.

       

       

       

       

     • Strava 7. 5. 2018

     • V pondelok 7.5.2018 nebude žiakom poskytnutá strava zo SOŠO a S Lomonosovova , nakoľko v jedálni na Lomonosovej v tento deň nevaria z dôvodu riaditeľského voľna.

     • Vyčistíme Sibír

     • „Vyčistime Sibír - Bezvýznamná práca“

       

      Dňa 20.4.2018 sa uskutočnil už 8. ročník akcie „Vyčistime Sibír.“ Už 8. krát zabitý čas zbytočnou prácou. Na nie veľkom úseku sme vyzbierali dva plné kontajnery odpadkov.

      Kiež by sa takéto akcie robiť nemuseli. Ale to by sa v nás niečo muselo zlomiť - min. naše ego, ktoré je už tak vysoko, že vidíme len seba a médiami vytvorené umelé potreby, ktoré chceme za každú cenu naplniť a žiť v domnení, že nám to prinesie šťastie. Ale skúsme sa pozrieť len málo pred seba a šťastie nájsť niekde inde ako v umelých potrebách, ktoré sú bez hodnoty. Skúsme byť trochu zodpovední a nemyslieť si, že sme najkrajší a najlepší.

       

      Ďakujem triede I.C za pomoc pri zbere odpadkov.

       

                                                                                                                                                       Mgr. Ondrej Karkoška

     • Zápis prvákov do UČEBNÝCH ODBOROV

     • Zápis prvákov do učebných odborov:

      • 2466 H 01 mechanik opravár - plynárenské zariadenia
      • 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika
      • 2683 H 15 elektromechanik úžitková technika

      sa uskutoční dňa:

       26. 4. 2018 od 8:30 do 11:00 a od 12:00 do 14:00,

      v miestnosti č. 117, prvé poschodie, Mgr. Turasová 

     • Oznam

     • V pondelok 30. apríla 2018 bude z prevádzkových dôvodov pre všetkých žiakov

      a zamestnancov školy
      riaditeľské voľno.

      Vyučovanie začína v stredu 2. mája 2018.

     • H2 EAGLE

     • Dňa 18. 4. 2018 sa naša škola zúčastní celoslovenských pretekov diaľkovo ovládaných autíčok s vodíkovým pohonom v Bratislave.

      Súťaží sa v týchto kategóriách:

      1. Hlavná kategória – počet prejdených kôl za 6 hodín

      2. Energia – spotrebovaná energia na počet kôl

      3. Prezentácia školy (video/prezentácia)

      4. Inovácia

      5. Dizajn sympatia (hlasovanie bude prebiehať iba na facebooku a instagrame)

      6. Dizajn (hodnotený odbornou porotou).

       

      Zároveň by sme chceli požiadať našich učiteľov a žiakov, prípadne rodičov o podporu pri hlasovaní v kategórii Dizajn sympatia, za čo Vám naši súťažiaci vopred ďakujú.

      Ing. Vladimír Andrisvedúci týmu H2 EAGLE 

     • MATURANTI - platnosť karty ISIC

     • Platnosť Preukazu ISIC/EURO26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
      Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré
      kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke, (napr. vlaky zdarma).

       

      Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, ARRIVA NITRA, SAD Prešov a iné

      akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO26 potvrdenú známkou 09/2018 pri
      platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete známku).

       

      Zľavy v zahraničí a na Slovensku (Regiojet, Leoexpres, Orange, McDonald, Martinus, Alza, Hej.sk, kiná, obchody, kúpaliská, letné festivaly a veľa iných ....)

      platia do konca septembra 2018 - LEN AK MÁTE PLATNÝ PREUKAZ SO ZNÁMKOU 09/2018!


      Vybavte si preto ešte teraz známku ISIC 09/2018 na www.objednaj-preukaz.sk, príde Vám poštou domov.

      Po maturitách to už nebude možné.

       

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia!

      Pozývame vás na triedne stretnutia RZ, kde sa budú prejednávať študijné výsledky žiakov k 3/4  školského roka. Termíny a časy sú uvedené v tabuľke. 

     • Súťaž 3D logo školy

     • Súťaž Vytvorenie 3D loga školy prebiehala v termíne od 1. 12. 2017 do 1. 3. 2018. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. až 4. ročníka SOŠE Trnava.

      Logo mohli vytvoriť kresbou na výkres formátu A4 alebo A3 alebo v grafickom programe. Porota vyhodnotila práce a ocenila 3 návrhy.

      V kategórii logo vytvorené kresbou boli ocenené Lívia Srdošová a Michaela Šeryová z 1. E.

      V kategórii logo vytvorené v grafickom programe bolo udelené iba 2. miesto - Erik Mrva zo IV. E

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

     • Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava prijme na voľnú pracovnú pozíciu 

                                                            vrátnik - informátor

                                                          s nástupom ihneď 

      Náplň práce:  zabezpečovanie a vedenie chodu vrátnice, pravidelné obchôdzky, kontrola vstupov a výstupov zo stráženého objektu, vydávanie kľúčov, kontrola kamerového systému, EPS, EZS, ... bližšie špecifikované pri osobnom pohovore.

      Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.

      Ponúkané výhody: 

      sociálny program, zabezpečenie teplého jedla a nápoja 1 x denne bez príplatku zamestnanca, v nočnej smene gastro lístok, 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, zástavba MHD hneď pred budovou školy, moderné a príjemné prostredie, dobrý kolektív, ...
      zabezpečenie ubytovania

      Pracovné podmienky: 

      Práca na zmeny -  nepretržitý pracovný režim, 

      Nočná práca - áno

       

      Požadované vzdelanie

      Nižšie stredné odborné vzdelanie 

      Dĺžka praxe:  bez požiadavky na odbornú prax

       

      Zručnosti, schopnosti:

      komunikácia (jednanie s ľuďmi)

      • analyzovanie a riešenie problémov
      • samostatnosť
      • fyzická zdatnosť
      • Osobnostné predpoklady:

       • pozornosť
       • precíznosť (presnosť)
       • iniciatívnosť
       • komunikatívnosť

      Ďalšie požiadavky:

      Pozitívne lekárske potvrdenie o vykonávaní nočnej práce

       

      Ponúkané výhody:

      sociálny program, zabezpečenie teplého jedla a nápoja 1 x denne bez príplatku zamestnanca, v nočnej smene gastro lístok, 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, zástavba MHD hneď pred budovou školy, moderné a príjemné prostredie, dobrý kolektív, ...
      zabezpečenie ubytovania

       

      Bližšie informácie radi poskytneme pri osobnom pohovore.

      Kontaktná osoba: 

      - Mgr. Martina Turasová, personalista, č. tel.: 033/ 599 1876,                 mail:  personal.sosett@gmail.com

      - Mgr. Magdaléna Pélyová, zástupca pre ZEČ, č. tel.: 033/599 1873

  • Partneri

   • http://rsov.sk/
   • ISIC
   • Participatívny rozpočet
   • Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
  • Napíšte nám

   V prípade zabudnutia hesla alebo akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia, či iných informácií využite tento formulár. Pri žiadosti o heslo uveďte aj triedu.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 12. 2021