• Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania 

     • Majstrovstvá okresu v stolnom tenise

     • Na majstrovstvách okresu v stolnom tenise sa naši žiaci umiestnili na krásnom treťom mieste zo všetkých stredných škol trnavského okresu. Našu školu reprezentovali: Dográcia Samuel (I.E), Alušic Tomáš (IV.G), Šantavý Matúš (III.F) a Jozefek Boris (I.F)

      Srdečne gratulujeme!

       

      Jozef Nehaj

     • Súťaž iBobor

     • Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do on-line informatickej súťaže iBobor. V rámci celého Slovenska a všetkých vekových kategórií sa zapojilo 979 škôl a 77 928 žiakov. Medzi súťažiacimi sme mali i my úspešných riešiteľov.

      V súťažnej kategórií JUNIOR: Dávid Kavický (II. D), Filip Trojanovský (II. D), Martin Šebesta (II. D), Adrián Kopányi (II. C), Mário Macho (II. D), Adrián Gálik (II. C), Ján Marián Sekáč (II. D) a Marek Olla (II. D). 

      V súťažnej kategórií SENIOR: Viačeslav Uhrin (III. C), Tomáš Grosman (III. C), Aleš Augustín (III. C) a Adrián Mačica (III. C)

      Úspešným riešiteľom srdečne GRATULUJEME a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechu v ďalšom ročníku.

      ​​​​​​​HM

     • Charita

     • Tesco- Charita
      Dňa 22-23.11.2018 sa žiaci 2.A spolu s pani učiteľkou Mgr. Máriou Cipárovou zúčastnili potravinovej zbierky ktorú 
      organizuje obchodný reťazec Tesco. Túto zbierku potravín venuje Tesco Charite. 

     • DOFE

     • 14.11.2018 sa žiaci rôznych tried zúčastnili školenia ktoré organizuje Outward Bound Slovensko pre žiakov SOŠE, ktorí
      sú zapojení v medzinárodnom projekte DOFE. 

     • DOFE

     • Dňa 9.10.2018 žiak Pavol Vanák dostal bronzovú medailu v projekte DOFE.

      Na ocenení sa zúčastnili pani riaditeľka
      RnDr.Ing. Iveta Bakičová spolu s pani učiteľkou Ing. Slávkou Hazuchovou a Mgr. Máriou Cipárovou.

     • Veľtrh práce

     • Dňa 6.11.2018 sa žiaci 4. ročníkov SOŠE zúčastnili veľtrhu práce v Mestskej Športovej Hale v Trnave.

     • Národná rada


     • Dňa 5.11.2018 žiaci 2.A a 2.F spolu s pani učiteľkou PaeDr. Miroslavou Dobákovou a Mgr. Máriou Cipárovou navštívili NRSR.

     • Zenit v strojárstve

     • Dňa 19. 11. 2018 žiaci Matúš Remenár a Peter Strečanský z triedy II. N reprezentovali našu školu v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve, ktorá sa konala v SOŠ technickej v Galante. V kategórii R -ručné obrábanie získal Matúš Remenár 3. miesto. K umiestneniu srdečne blahoželáme.

       

      Ing. Alexander Bilčík, PhD.

     • Rodičovské združenie

     • Pozývame rodičov na stretnutie rodičovského združenia dňa 21.novembra 2018, na ktorom sa budú hodnotiť študijné výsledky za 1.štvrťrok. Rozpis a čas sa nachádza v tabuľke.

     • Nekrížikuj len pod lavicou

     • Dňa 8. 11. 2018 sa konal na našej škole turnaj v pišqworkách. Zúčastnilo sa 5 žiakov. Vyhral Nikolas Kiliany z II. A. Z účastníkov turnaja bude vytvorené družstvo pre krajské kolo.

      Držíme palce.

       

      Ing. Vladimír Tačovský

     • Kalokagatia 2018

     • Dňa  5 októbra 2018 v Žiline, sa naši žiaci zúčastnili celoslovenského kola Župnej kalokagatie s medzinárodnou účasťou. Súčasťou súťaže bol beh 3km. v teréne + 7 kontrolných stanovíšť:

      1. streľba zo vzduchovky

      2. prehup lanom

      3. hod granátom na cieľ

      4. PIO – improvizované prostriedky individuálnej ochrany

      5. prvá pomoc

      6. topografia

      7. teoretická časť – otázky z oblasti športu, histórie a geografie, dopravy, ekonomiky, práva,

                                      histórie ČSR, trestnoprávna zodpovednosť

      Zmiešané družstvo Mária Blšťáková III.E, Ivana Popovičová III.E, Roman Vetrík IV.E, Tomáš Zvolenský IV.E a Adam Deák III.D sa museli popasovať ako s fyzickými, tak aj s teoretickými úlohami.

      Umiestnili sme sa síce na 10 mieste, ale aj tak súťažiacim Ďakujem za účasť a Gratulujem.

      Mgr. Ondrej Karkoška

     • Európsky týždeň športu

     • Tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do projektu Európsky týždeň športu, čím aktívne repezentovali našu školu pod vedením učiteľov Mgr. Alena Ábelová, Mgr. Jozef Nehaj, PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD., Ing. Peter Baraník. 

      Na základe našej športovej iniciatívy nám prišlo poďakovanie z Národného športového centra Bratislava:

      "Aj v tomto roku by sme Vám chceli touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2018Váš záujem o šport nás nesmierne teší a veľmi si vážime Vašu spoluprácu."

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka  SOŠ elektrotechnickej Trnava  udeľuje žiakom riaditeľské voľno dňa 29.10.2018 (pondelok) z prevádzkových dôvodov.

     • Cezpoľný beh SŠ 2018

     • Družstvá SOŠE elektrotechnickej sa stali majstrami okresu a obsadili aj tretie miesto v cezpoľnom behu stredných škôl 2018. Ivan Polák z I. A sa stal majstrom okresu jednotlivcov a na majstrovstvách kraja v Piešťanoch obsadil krásne štvrté miesto. Družstvo ŠOŠE obsadilo v Piešťanoch piate miesto. Srdečne gratulujeme. Školu reprezentovali: Tomáš Hudcovič (III. B), Martin Orihel (I.A), Marek Orlický (III. A), Marián Ján Sekáč (II. D), Daniel Trubač (IV. A), Ivan Polák (I. A)

       

      Mgr. Jozef Nehaj

     • Stravovanie

     • Dve možnosti stravovania žiakov SOŠE:

      1.      Na účet číslo: SK93 8180 0000 0070 0049 6167 treba zaplatiť 28,- € do 15 – teho  dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac s menom a priezviskom a triedou žiaka!!! Obed stojí žiaka  € 1,39.

      Ak chcú stravu ešte posledné dva týždne v septembri, treba zaplatiť najneskôr do konca týždňa takú istú čiastku. Ak sa potrebuje  žiak odhlásiť  zo stravy, treba sa deň vopred do 12,00 odhlásiť u p. Chobotovej osobne, alebo telefonicky na č. 033/5991938, alebo mailom studijna.sose.trnava@gmail.com  a potom vrátiť lístky za nevybraté obedy.  Na konci roka bude vyúčtovanie za  odhlásené a nevybraté obedy zaslané na účet rodiča.

      2.      Priamo v jedálni si môže žiak kúpiť za 2,60 jedlo : polievka a druhé jedlo – výber zo 4 jedál.

       

  • Partneri

   • http://rsov.sk/
   • ISIC
   • Participatívny rozpočet
   • Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
  • Napíšte nám

   V prípade zabudnutia hesla alebo akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia, či iných informácií využite tento formulár. Pri žiadosti o heslo uveďte aj triedu.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 12. 2021