• Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania 

     • DofE

     • 15-17.6.2019 sa žiak našej školy Pavol  Vanák II.E spolu s jedným žiakom z gymnázia J.Hollého a 4 žiakmi z gymnázia A. Merici zúčastnil kvalifikačnej expedície na bronzovej úrovni v rámci projektu DofE.  Dofáci prešli každý deň 16 kilometrov, spali v stanoch. Naučili sa tímovej spolupráci, prežitiu v prírode, cvičili si pevnú vôľu. Dokázali , že žiaci z rôznych škôl dokážu spolupracovať ak majú spoločný cieľ.   Svoju expedíciu začali v Moravanoch nad Váhom. Striebornica, Plešiny, Čertova pec, Výtoky,  Bezovec,  Tematín a expedíciu ukončili v Hrádku.  

      Spolu so žiakmi boli na expedícii Mgr. Mária Cipárová  zo SOŠE a Mgr. Martina Vranikovičová z gymnázia A. Merici.

     • Úsmev ako dar

     • Naša škola sa dňa 24.5.2019 zapojila do zbierky ktorú organizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov pod názvom Úsmev ako dar. Žiaci IE: Nikol  Galgóciová, Peter Mészáros, Daniela Trečanská  ,Andrej Bican , David  Kiss, Patrik Hrotko.         

      Spolu vyzbierali: 84,86 € 

      Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili srdečne ďakujeme.

     • Župný RACE 2019

     • V P-P tréningovom centre Jahodník, za účasti našej školy, pod vedením Mgr. Nehaja a asistencie Mgr. Karkošku sa konala súťaž RACE (branný pretek). Výbornú akciu odštartoval Mgr. Viskupič, župan TTSK. Tomáš Hudcovič z III. B vybojoval v silnej koknurencie škôl z Trnavského kraja  krásne 3. miesto. Školu výborne reprezentovali aj žiaci: Kristián Lipták z III. H, Ján Marián Sekáč II. D a Kristián Lovász I. G.

     • Odborná exkurzia na STU MTF v Trnave

     • Dňa 10. 6. 2019 sa žiaci I.C a I.A spolu s  HMOV Ing. Alexandrom Bilčíkom, PhD. a MOV Ing. Katarínou Remišovou zúčastnili odbornej exkurzie v Centre excelentnosti 5-osového obrábania na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave.

      Žiaci mali možnosť vidieť 5-osové obrábacie centrum, zariadenie na zváranie elektrickým lúčom vo vákuu, zariadenie na laserové zváranie, obrábanie ultrazvukom, zariadenie na metrológiu či CT zariadenie na zisťovanie chýb v materiáloch.

      Doktorand fakulty Ing. Marek Vozár predviedol žiakom jednotlivé zariadenia centra.

       

       

                                                                                                                                                           HMOV

       

       

       

     • POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA pre školský rok 2019/2020

     • Vážení rodičia, máme voľné posledné 3 miesta v učebnom odbore:

       2466 H 01 mechanik opravár - plynárenské zariadenia

      V prípade záujmu o štúdium vášho dieťaťa v tomto učebnom odbore kontaktujte p. Turasovú na tel. čísle 033/5991851

     • AKTUALIZÁCIA - prijímacie skúšky

     • Vážení rodičia uchádzačov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, ešte stále nemáme potvrdené zápisy všetkých prijatých uchádzačov. V priebehu utorka a stredy ( 21-22.5.) sa môže poradie prijatých uchádzačov zmeniť. V prípade voľného miesta Vás budeme kontaktovať telefonicky na základe poradia bodov.

     • POTVRDENIE ZÁPISU

     • Prosíme rodičov prijatých uchádzačov, aby nenechávali informácie o záujme alebo nezáujme o štúdium formou odkazu na záznamínku. 

     • Výsledky prijímacieho konania na šk. rok 2019/2020

     • Zoznam obsahuje poradie uchádzačov zoradených podľa odborov a celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.

      Rodičia prijatých uchádzačov potvrďte záujem o štúdium Vášho dieťaťa na našej škole telefonicky na tel. čísle 033/5991876 alebo 033/5991851, najneskôr do piatku 17. 5. 2019 do 13:00 h

      Uchádzači neprijatí pre nedostatok miesta sledujte našu webovú stránku, zoznam sa bude na základe telefonátov aktualizovať. V prípade nezáujmu niektorého prijatého uchádzača o štúdium, bude toto miesto obsadené ďalším uchádzačom v poradí, prípadne sa telefonicky informujte o možnosti štúdia na posledných voľných miestach v učebných odboroch 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika a 2466 H 01 mechanik opravár - plynárenské zariadenia.

      aktualizované 17. 5. 2019 8:48 odbor 2683 H elektromechanik - silnoprúdová technika je už plne obsadený

       

      Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať v čase 8:30 - 11:00 a 12:00 - 14:00, v miestnosti č. 103, prvé poschodie, nasledovne:

      21. 5. 2019 odbory: mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií, technik energetických zariadení budov

      22. 5. 2019 odbory: mechanik elektrotechnik, technik informačných a telekomunikačných technológií

      Na zápis doneste zápisný lístok zo základnej školy a vyplnený a vytlačený dotazník, ktorý nájdete tu: dotazník

      Rozhodnutia o prijatí na štúdium na strednú školu si zákonný zástupca žiaka prevezme osobne pri zápise.

       

      Aktualizované 18:38

      zoznam_vysledkov_prijimacej_skusky_18_38.pdf

     • DofE cvičná

     • 25-26.4.2019 sa žiaci I.A Michal  Kubinský , Stanislav Klištinec, Tomáš  Gašpárek ,Lukáš Hlaváč

                                                 I.F Dominik Spál, Ivan Turza, Lambert Stanko, Jakub Lukáč, Viliam Mátyuš       

                                                 I.E Šimon Marcinkech, II.F Róbert Čapla  

       spolu s Mgr .Ondrejom Karkoškom a Mgr. Máriou Cipárovou zúčastnili

      Cvičnej expedície v Malých Karpatoch v rámci projektu DofE  spolu s 2 školiteľmi z organizácie Outward Bound Slovakia.Precvičenie toho, čo sa žiaci naučili počas školení priamo v teréne (práca s kompasom, orientácia v teréne, postavenie stanu, postavenie tábora, príprava jedla, prvá pomoc, prosociálnosť, empatia, komunikácia)

     • DofE kvalifikačná

     • 14-15.5.2019 sa žiaci I.A Michal  Kubinský , Stanislav Klištinec,

                                                 I.F Dominik Spál, Ivan Turza

                                                     II.F Róbert Čapla  

       spolu s Mgr .Ondrejom Karkoškom a Mgr. Máriou Cipárovou a Ing. Mariánom Nemečkom zúčastnili Kvalifikačnej expedície v Malých Karpatoch v rámci projektu DofE .

     • Návšteva MTF STU

     • Žiaci II.A 10.5.2019 spolu s Máriou Cipárovou navštívili MTF v Trnave  .

      Pozreli  si urýchľovač  iónov- podobný ako je v CERN-e ,  500kV implantátor,

      Pozreli si Magnetrónovú naprašovačku. Rôzne fyzikálne a chemické pokusy podané vyučujúcimi

       MTF .

     • Súťaž 3D modelovanie v SOLIDWORKS

     • Dňa 7. 5. 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž 3D modelovanie v SOLIDWORKS. Súťaž už tretí rok organizuje spoločnosť SchierTechnik Slovakia s. r. o. v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Bánovciach nad Bebravou. Súťaž trvala 90 minút a žiaci modelovali podľa technickej dokumentácie súčiastku v 3D zobrazení. Tento školský rok sa zapojilo 13 stredných škôl z celého Slovenska. Po súťaži boli pripravené prednášky praktického použitia programu v rôznych odboroch.


      Za našu školu sa súťaže zúčastnili žiaci II. F Zdenko Paulus, Filip Pitel, Tomáš Babulic.

     • ZSE Open v Nitre

     •                 Dňa 26.04.2019 sa uskutočnila exkurzia ZSE Open v Nitre.  Akcie sa zúčastnili žiaci II.A (odboru 2697 k mechanik elektrotechnik)  spolu s učiteľmi  Ing. Gonda a Ing. Tačovský. V rámci tohto každoročného projektu boli prizvané aj všetky partnerské školy z celého Západoslovenského kraja.

                     Exkurzia bola primárne určená pre študentov 2. ročníka elektrotechnického smeru, ktorí sa budú rozhodovať o svojej ďalšej špecializácii a profilácii. Šiesty ročník ZSE Open bol plný zaujímavých prezentácii, exkurzií, súťaží, atrakcií to konkrétne:


      Obliekanie postroja, „Vyderžaj pianier“, Virtuálny kvíz, Doťahovanie svoriek, Kvíz energo-povolaní, Odklonovač dravcov, Výmena izolátora – tipovanie času, Inštalácia elektromera, Montáž svorky s aku-náradím, Zdvižná plošina, Jazda na elektromobile, Kahoot kvíz, BOZP – fúkanie do dragera a figuríny, Práce na VN a NN, Termokamera, Drony, Odborné praxe a ďalšie


      Naši žiaci sa plnohodnotne a so zápalom zúčastňovali všetkých súťaží a niektorý si okrem zážitkov odniesli aj hodnotné ceny.

     • Matematický KLOKAN

     • Organizátori medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN nám poslali výsledky. Naši študenti dosiahli veľmi dobré umiestnenia. V rámci našej školy uvádzame prvých troch.

      Kategória KADET: 

      1.Marek Novák -. I. E. 76 bodov

      2. Michal. Kóňa - II. E 72 bodov

      3. Dávid Šajánek. - I. F 71 bodov

       

      Kategória JUNIOR:

      1. Ervin Gubaň. - III. B

      2. Adam Tóth - III.E

      3. Daniel Smolka. - III. E

       

      Srdečne blahoželáme.

      PaedDr. Sekerová

     • Výsledky krajského kola SOČ

     • Dňa 05.04.2019 sa na Strednej priemyselnej škole stavebnej uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu na krajskej úrovni reprezentovali víťazní riešitelia školského kola SOČ: S. Bležáková, F. Krajčo, III.E; M. Bíro, III.E; M. Botka, V. Uhrin, III.C a M. Matušák, IV.E.

      Aj napriek silnej konkurencii sa podarilo S. Bležákovej a F. Krajčovi z III.E triedy umiestniť na vynikajúcom 3. mieste v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia, M. Matušákovi na 4. mieste v odbore životné prostredie a rovnako M. Botkovi a V. Uhrinovi patrí 4. miesto v odbore Informatika.

      Na úspechu našich žiakov sa svojim vedením podieľali aj ich školitelia z radov našich pedagógov PaedDr. Dana Heráková Mucková, Ing. Peter Baraník, PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD., za čo im taktiež patrí poďakovanie.

      Všetkým reprezentantom našej školy srdečne blahoželáme!

       

  • Partneri

   • http://rsov.sk/
   • ISIC
   • Participatívny rozpočet
   • Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
  • Napíšte nám

   V prípade zabudnutia hesla alebo akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia, či iných informácií využite tento formulár. Pri žiadosti o heslo uveďte aj triedu.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 12. 2021