• Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania 

     • Workshop UCM

     • V stredu 6. 11. 2019 organizovala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Workshop deň pre žiakov stredných škôl. Súčasťou Workshopu boli prednášky, testovanie virtuálnej reality, testovanie naprogramovaného robota, ukážka 3D tlače a súťaž skupín v dešifrovaní správ. Víťazi súťaže si odniesli domov USB kľúče. Z našej školy sa na akademickú pôdu boli pozrieť žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka odboru MPS. Na našu radosť sme sa na VŠ stretli s mnohými našimi absolventmi.

     • This is 21- Priprav sa na 21. storočie

     • Dňa 9.11.2019 Nadácia Pontis v spolupráci so SAPIE a Mgr. Mária Cipárová zorganizovali na našej škole pre žiakov I.A,II.A,II.C,II.D,II.E,II.G,II.H,III.E projekt This is 21- Priprav sa na 21.storočie.  Pavol Krajčírovič, bývalý študent našej školy, na vlastnom príbehu odovzdal študentom skúsenosti a motivoval ich, aby využili v živote svoj potenciál. Pavol Krajčírovič – vedúci technickej podpory a prípravy SKR v Jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice predstavil žiakom ponuku pracovných príležitosti v Jadrovej elektrárni. 

     • Mladý tvorca 2019

     • V dňoch 5. - 6. novembra 2019 sme sa v priestoroch Agrokomplex - Národné výstavisko Nitra, zúčastnili výstavy MLADÝ TVORCA 2019. Cieľom výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov. V súťaži mladých elektronikov - Skills Slovakia reprezentoval našu školu žiak z triedy II.A Samuel Stúpala.

     • Olympiáda o Európskej únii

     •  Dňa  22.10 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OLYMIÁDY O EURÓPSKEJ ÚNII.

      Olympiády sa zúčastnili Simona Jediná z III.E, Michaela Šeryová z  III.E, Lukáš Letovanec z III.E, Šebesta Martin z III.D, Marušic Dalibor z  III.D, Simona Špánková z I.E.

     • Rozhoduj o Európe

     • Simona Jediná a Michaela  Šeryová z III.E sa spolu s Mgr. Máriou Cipárovou zúčastnili dňa 21.10.2019 seminára pre stredoškolákov „ROZHODUJ O EURÓPE“, kde spolu s ďalšími 45 stredoškolákmi z celého Trnavského kraja simulovali rokovania v  Európskom parlamente a Rade Európy. Tento seminár sa uskutočnil na TTSK v Trnave, kde sa študenti mohli stretnúť a diskutovať aj regionálnymi politikmi.

     • Poďakovanie

     • Touto cestou by som sa rád poďakoval vedeniu školy za nomináciu na Cenu Trnavského samosprávneho kraja, na základe ktorej ma pracovná skupina VÚC vybrala a poslanci schválili. Vybraných bolo 5 učiteľov zo všetkých stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja. Túto cenu odovzdal župan Mgr. Jozef Viskupič spolu s vicežupanmi, na slávnostnom galavečeri v Divadle Jána Palárika v Trnave.

     • Dobrovoľnícka činnosť

     • Dňa 3.10.2019 sa trieda I.D zúčastnila dobrovoľníckej akcie na charite spolu s Mgr. Máriou Cipárovou a PaedDr. Katarínou Sekerovou. V rámci spolupráce SOŠE a Trnavskej charity sociálni pracovníci navštívili školu 7.10.2019 s prednáškou: „Príčiny bezdomovectva a ako im predchádzať.“

     • Kam po skončení základnej školy

     • Dňa 3.10.2019 sa pani riaditeľka a zástupcovia našej školy zúčastnili akcie "Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU". 

      Na podujatí sa predstavili  študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, dopravných stavieb a poštových služieb, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách. Akcia sa konala na vlakovej stanici v Trnave za účasti vybraných škôl pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  

     • Budúcnosť vzdelávania pre trh práce

     • Dňa 23.09.2019 sa zástupcovia našej školy zúčastnili akcie "Budúcnosť vzdelávania pre trh práce", kde prezentovali možnosti vzdelávania na našej Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave. 

      Akcia sa konala v Bratislave za účasti vybraných slovenských škôl. 

     • Oceňovanie - DofE

     • Dňa 10.9.2019 sa žiak našej školy Pavol Vanák (III.E) zúčastnil oceňovania úspešných absolventov DofE. Spolu bolo ocenených 500 účastníkov projektu DofE. Slávnostné oceňovanie otvorila pani prezidentka Zuzana Čaputová. Striebornú medailu a diplom dostal Pavol z rúk profesionálneho hokejistu Michala  Handzuša. Oceňovania sa zúčastnili Mgr. Mária Cipárová – mentor programu a Mgr. Ondrej Karkoška.

     • Overenie odbornej spôsobilosti

     • Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti
      na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik

      podľa § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

      sa koná

      v utorok 8. októbra 2019 o 8.00 h
      (v mimoriadnom termíne pre žiakov, ktorí nesplnili podmienky pre vydanie osvedčenia v riadnom termíne)

      Podmienky pre vydanie osvedčenia:
      - prihláška s vyjadrením lekára o zdravotnej spôsobilosti,
      - úspešne ukončené štúdium v učebnom alebo študijnom odbore,
      - preukázanie odborných vedomostí a dosiahnuté hodnotenie najmenej 75 %.

      Zraz zúčastnených je vo vstupnej hale školy o 7.50 h.

     • Oznámenie o mieste a termíne konania opravného termínu UFIČ MS 2019

     • Harmonogram opravného termínu UFIČ MS 2019

      16. september 2019 – PČOZ (Praktická časť odbornej zložky) o 7.15 hod., TČOZ (Teoretická časť odbornej zložky) o 14.15 hod.

      17. september 2019 - slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, TČOZ (Teoretická časť odbornej zložky). Buďte prosím v prípravnej miestnosti o 7.45 hod

      Miesto konania opravného termínu UFIČ MS 2019 - SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava
       

      Pre aktuálne informácie prosím sledujte EduPage.

     • Oznam o rekonštrukcii cesty

     • Pri príchode do školy si prosím nechajte časovú rezervu, pretože ulica Veterná je pri Arborii neprejazdná a nepriechodná. Je potrebné areál školy obísť. Ďakujem

     • Vyčistíme Sibír 2

     • V stredu 26.6.2019, posledný školský týždeň v šk. roku 2018/2019 sme sa rozhodli, že jeden deň strávime úplne zbytočnou činnosťou. Zberom odpadkov po ľuďoch, ktorí sa ešte stále nenaučili, že keď niečo skonzumujem, vypijem alebo inak spotrebujem, tak na to máme vyhradené miesta a že tie miesta sú aj riadne viditeľné to rozpisovať nemusím. Ale bohužiaľ, v spoločnosti sa stále nájde obrovský počet ľudí, ktorí to nedokážu pochopiť. Možno vo svojej zaslepenosti tej svojej „dokonalosti“ to ani nevnímajú. A čuduj sa, že to vyzerá tak ako to vyzerá.

      Týmto chcem poďakovať kolegom a študentom za pomoc. Od odpadkov sme vyčistili okolie školy a ako vždy aj naše blízke „jazierko“ (záchytnú nádrž dažďovej vody), kde sa pravidelne hromadí veľké množstvo odpadu. Opäť sme naplnili 2 plné kontajnery.

      Mgr. Ondrej Karkoška

     • Pretek „HYDROGEN CUP 2019“ v Trenčíne

     • Dňa 20.6. 2019 sa zúčastnil Tím H2 EAGLE Trnava zo SOŠE Trnava a vyhral pretek HYDROGEN CUP 2019 organizovaného SPŠ dopravnou zo Zvolena, ktorého sa zúčastnili žiaci stredných škôl. Preteku sa mohli zúčastniť žiaci s modelmi áut v mierke 1/10. Boli to dlhé trojhodinové preteky, náročné na techniku a koncentráciu jazdcov. Technika nám fungovala výborne po celý čas preteku. Použili sme:

      • Podvozok: Xray T4
      • Elektronika: Hobbywing
      • Baterky: EZ power
      • Kolesá: Hudy

      Žiaci:  jazdec Filip Obora a mechanici Adrián Mačica a Kristián Machovič (všetci z triedy III.C) a vedúci tímu Ing. Vladimír Andris by sa touto cestou poďakovali pani riaditeľke a ZRPŠ za príspevok na štartovné, že sme sa mohli ukázať na tomto podujatí.

                      Špeciálne poďakovanie patrí organizátorom, ako aj HUDY aréne, za poskytnutie profesionálnej dráhy a zázemia pre jazdcov, podporný tím a techniku, ktorí sa tento šport snažia rozšíriť medzi mladých ľudí a rozvíjajú nové a nové talenty.

                                                                                                                    vedúci tímu: Ing. Vladimír Andris

  • Partneri

   • http://rsov.sk/
   • ISIC
   • Participatívny rozpočet
   • Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
  • Napíšte nám

   V prípade zabudnutia hesla alebo akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia, či iných informácií využite tento formulár. Pri žiadosti o heslo uveďte aj triedu.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 12. 2021