• Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania 

     • Obnovenie prezenčnej výučby končiacich ročníkov

     • Na základe porady na TTSK Vám oznamujem, že pre končiace ročníky denného štúdia by sa od stredy 24.3.2021  malo prejsť na prezenčný spôsob vyučovania v škole.

      Internát zatiaľ zostane zatvorený a žiaci tam ubytovaní pokračujú dištančne z domu. Ostatné ročníky pokračujú dištančne ako doteraz.  

      Bližšie informácie a podrobnosti budú zverejnené po prerokovaní v pondelok.

       

      RNDr. Ing. Iveta Bakičová, riadieľka školy

     • Dobrovoľník roka 2020 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani

     • Ocenenia Srdce na dlani za mimoriadne dobrovoľnícke počiny boli na podujatí Dobrovoľník roka rozdané už 12-krát. Zo 60 nominácií sa tento rok hodnotiacej komisii v každej kategórii vyberalo veľmi ťažko. Nakoniec porota okrem ocenených v siedmich kategóriách udelila mnohonásobne viac cien.

      Do celoslovenského kola Srdce na dlani sa naša kolegyňa dostala po tom ako ju 15.12.2020 ocenil za jej prácu so študentmi Trnavský samosprávny kraj. Následne v celoslovenskom kole  Srdce na dlani zvíťazila v kategórii Koordinátor dobrovoľníkov. Našej kolegyni srdečne blahoželáme.

       

      Bratislava (12.3.2021)–Ani nezvyčajná doba, ktorú aktuálne žijeme, neodradila dobrovoľníkov – jednotlivcov, skupiny či organizácie –od nezištnej pomoci. Rovnako tak nezvyčajné okolnosti neodradili CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami zorganizovať podujatie, na ktorom boli dobrovoľníci ocenení. Aj keď oceňovanie prebiehalo netradične online a na diaľku. „Veľmi ma teší, že tak ako po iné roky, aj za rok 2020 sme mali niekoľko desiatok veľmi kvalitných nominácií. Vybrať z nich nebolo jednoduché. Hodnotiaca komisia posudzovala každú zo 60 nominácií individuálne a zodpovedne. Som presvedčená, že ocenenia sú v správnych rukách,“ povedala po odovzdávaní cien Zuzana Vinklerová, výkonná riaditeľka slovenského Národného dobrovoľníckeho centra – CARDO.

      V každej kategórii získal jeden z nominovaných umeleckú cenu Srdce na dlani a certifikát podpísaný ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ako veľmi konkrétny a hmatateľný prejav ľudskej solidarity. Je slobodným rozhodnutím jednotlivca poskytnúť svoje vedomosti, zručnosti a napokon aj čas iným ľuďom nielen v rámci svojich komunít, ale často aj za hranicami v nestabilných alebo katastrofou postihnutých kútoch sveta. Dobrovoľníctvo je obzvlášť účinný a silný nástroj zapojenia mladých ľudí do dôležitých oblastí, akými sú ľudské práva, ochrana životného prostredia, dostupnosť vzdelania či zdravotnej starostlivosti a mnohých ďalších. Svojou aktivitou pomáhajú meniť svet a zároveň samých seba – získavajú skúsenosti a zručnosti, ktoré môžu zužitkovať vo svojej profesionálnej budúcnosti. V tomto zmysle ide o takpovediac obojstranne prospešnú investíciu – do druhých aj do seba. Moje uznanie a poďakovanie patrí všetkým slovenským dobrovoľníčkam, dobrovoľníkom a dobrovoľníckym organizáciám, ktoré sa rozhodli meniť svet okolo seba – ten najbližší alebo ten ďaleko za našimi hranicami,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

      Pohladenie a dojatie

      Hoci ani jeden z ocenených dobrovoľníkov nepomáha kvôli pochvale a cene, nominácia na Dobrovoľníka roka 2020 je určite pohladením duše, ktoré dobre padne.

      „Asi každý ocenený hovorí, že je hrdý, dojatý a cení si to. Znie to ako klišé, ale presne tak sa cítim,“ vyznala sa tesne po prevzatím ocenenia Mária Cipárová, ktorá získala Srdce na dlani v kategórii Koordinátorka dobrovoľníkov.„Pomáhať a motivovať ľudí k pomoci je dlhodobou súčasťou môjho života preto, lebo mi to dáva zmysel. K pomoci a pomáhaniu vediem aj študentov, ktorým sa ako dobrovoľníčka venujem, a som si istá, že mnohé budú svetielko nezištnej pomoci šíriť ďalej, možno aj vo svojom dospelom živote,“ dodala.

       

     • Vyčisti si svoje okolie

     • Výzva pre všetkých študentov SOŠ elektrotechnickej:

      Prichádza jar, obdobie kedy začína všetko kvitnúť a prebúdzať sa opäť k životu. Ako sme si už zvykli, okrem týchto pekných vecí začínajú sa zviditeľňovať aj veci, ktoré nie sú oku lahodiace. Sú to veci, ktoré sme potrebovali, použili a zbavili sa ich na nesprávnom mieste.

      Áno, každému je jasné, že hovoríme o odpadkoch, ktoré sú všade okolo nás a v tomto období tak dobre viditeľné. Preto máme pre vás – našich študentov VÝZVU!  

      Hnevá Ťa to, máš toho plné zuby?  ZMEŇ TO!!!

      Postup je jednoduchý – vyber si priestor vo svojom okolí, kde rád chodievaš, kde bývaš, zober vrece a odpad, ktorý tam je, pozbieraj.

      Prečo? Pretože si iný ako tí, ktorí znečisťujú životné prostredie. Si zodpovedný a uvedomelý!!!

      Nezabudni potom poslať foto a info, kde si odpad vyzbieral a približnú hmotnosť vyzbieraného odpadu (aj málo je vždy viac ako nič). Túto informáciu spolu so svojím menom a triedou pošli na e-mail karkoska.ondrej@gmail.com   do 30.04.2021.

      Samozrejme, že sa môžu zapojiť aj kolegovia.

      Výsledky našej akcie zhrnieme, vyhodnotíme a uverejníme na stránke školy.

      Zmeň seba a potom začneš meniť aj svoje okolie, záleží len od Teba.

      Ďakujeme za vašu účasť.

     • Vedeli by ste žiť na Marse?

     • Ak máte nápad, ako prežiť na červenej planéte, pripravte projekt na simulovanú marťanskú misiu. Svetoznáma astrobiologička Dr. Michaela Musilová, riaditeľka misií, zrealizuje víťazný experiment vo výskumnej vesmírnej stanici HI-SEAS na Havaji.

      Prihláste sa do tretieho ročníka prestížnej súťaže Misia Mars 3, určenej pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy a techniku a majú ambície využiť svoje vedomosti aj za hranicami Zeme. Budete mať jedinečnú možnosť spolupracovať s uznávanou mladou vedkyňou, ktorá zapája slovenských študentov a školy do celosvetového výskumu. Počas jednej zo simulovaných misií budete s Michaelou Musilovou koordinovať Váš projekt a zadávať jej inštrukcie priamo počas jeho realizácie. Tri víťazné projekty budú predstavené v časopise Quark.

      Zaregistrujte sa na stránke www.misiamars.sk v termíne 18. február – 9. máj 2021 ako jednotlivec alebo tím maximálne piatich študentov pod vedením odborného garanta (učiteľa) a vyhrajte hodnotné ceny pre Vás aj Vašu školu. Každý súťažiaci získa po registrácii štartovací marťanský balíček s darčekovými predmetmi. Vytvorte za asistencie svojho učiteľa vedecko-technický projekt, ktorý budú môcť využiť astronauti na simulovaných marťanských misiách alebo bude mať prínos pre budúci život na bájnej červenej planéte. Projekt je potrebné predstaviť v dvojminútovom videu formou ústnej prezentácie alebo zdokumentovaním postupu jeho realizácie a video nahrať do online formulára.

      Tri najlepšie projekty, ktoré vyberie odborná porota, predstavia ich autori v zábavno-vzdelávacom centre Energoland v Mochovciach v polovici júna 2021. Na základe prezentácií jednotlivých tímov rozhodne porota o konečnom umiestnení, všetky tri tímy vyhrajú atraktívne ceny. Víťazný projekt zrealizuje na jednej zo svojich simulovaných misií jej veliteľka Michaela Musilová spolu s tímom medzinárodných vedcov. Pre víťazov je pripravená jedinečná exkurzia do Space Expo, návštevníckeho centra Európskej vesmírnej agentúry v Holandsku. Nenechajte si ujsť vstup do modelu medzinárodnej vesmírnej stanice alebo možnosť vidieť originálnu kapsulu Soyuz, v ktorej letel do vesmíru v roku 2004 holandský astronaut André Kuipers.

      Pri tvorbe projektu sa môžete inšpirovať experimentmi z minulých ročníkov súťaže, počas ktorých študenti využili biologický odpad výskumníkov na tvorbu recyklovanej vody na hydroponické (bez pôdy v roztoku) pestovanie rastlín na stanici, či zisťovali, aký vplyv má rozdielna gravitácia a množstvo slnečného svitu na úrodnosť ľuľka zemiakového na Marse. Celosvetový ohlas i úspech zaznamenal víťazný experiment Misie Mars 2, ktorý sa zameral na využitie ľudských vlasov a ochlpenia ako hnojiva pre pestovanie rastlín počas vesmírnych misií.

      Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA), Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) a magazínom o vede a technike Quark.

     • Učíme sa intonáciu s Jánom Mečiarom

     • Dňa 25. 2. 2021 sa ako hosť na online hodine SJL v II. C zúčastnil rozhlasový a televízny moderátor Ján Mečiar. Témou hodiny boli prozodické vlastnosti reči, o ktorých (ale nielen o nich) Ján Mečiar rozprával. Keďže má takmer 30-ročnú prax v médiách, mohol čerpať hlavne zo svojich bohatých skúseností. Počas hodiny nám stihol poskytnúť rôzne tipy a rady na zlepšenie výslovnosti, napr. aby sme sa nahrávali pri čítaní alebo cvičili artikuláciu tým, že si pri hovorení vložíme prst medzi pery. Na konci hodiny nám Ján Mečiar pomáhal s cvičením na určovanie melódie vety, ktorú sme vďaka nemu lepšie pochopili.

      Hodina bola zaujímavá a veľmi pútavá. Pánovi Mečiarovi patrí naša vďaka, že si našiel čas a prijal pozvanie vyučujúcej M. Janecovej.

      Matej Poláček, II. C

     • Výsledky školského kola SOČ

     • Dňa 26.02.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl. Riešitelia SOČ predkladali výsledky svojich prác ustanoveným komisiám na odborné posúdenie, ktoré po dôkladnej analýze a komplexnom posúdení prác určili študentov, ktorí budú reprezentovať našu školu na krajskom kole SOČ, ktoré sa uskutoční dištančnou formou cez videokonferenciu pomocou aplikácie Microsoft Teams resp. Webex

       

      dňa 26.03.2021 v Piešťanoch:

       

      12 – Elektrotechnika a hardware, mechatronika (M. Kalivoda, IV.F)

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (S. Majgot, IV.F)

       

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole. Zároveň sa chceme poďakovať školiteľom, členom OHK ako aj všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu školského kola SOČ.

       

                                                                                                                       Mgr. Juraj Krištof

                                                                                                                          Metodik SOČ

     • Vydávanie potvrdení počas jarných prázdnin

     • Potvrdzovanie prihlášok na vysokú školu a vydávanie potvrdení o návšteve školy počas jarných prázdnin bude vybavovať p. Chobotová v pondelok (1.3.2021) a v stredu (3.3.2021) v čase od 7.00 h do 13.00 h. V prípade potreby je možná dohoda prostredníctvom mailu: studijna.sose.trnava@gmail.com alebo cez EduPage.

      Pri vstupe do budovy je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako sedem dní.

     • Návrat do školy - 4. ročníky


     • Na základe rozhodnutia trnavského župana Vám oznamujem, že sa návrat žiakov na prezenčnú formu vzdelávania v termíne od 15. februára 2021 nebude realizovať z dôvodu stále pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Takže stále pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. O zmenách budeme včas informovať.
      Sledujte web našej školy aj EduPage.

      RNDr. Ing. Bakičová, riaditeľka školy

     • Oznam pre záujemcov o štúdium na našej škole

     • V školskom roku 2021/2022 otvárame 1. ročník dennej formy

      štvorročného štúdia v nasledovných študijných odboroch:

      • 2697 K mechanik elektrotechnik
      • 2682 K mechanik počítačových sietí
      • 3447 K grafik digitálnych médií
      • 3693 K technik energetických zariadení budov
      • 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

      trojročného štúdia v nasledovných učebných odboroch:

      • 2466 H01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia
      • 2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 zverejníme čoskoro TU.

      Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ na SŠ je pre všetky odbory denného štúdia do 16. apríla 2021.

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania nie je potrebné doložiť.

      Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí majú záujem o úpravu prijímacej skúšky priložia k prihláške odporúčanie odborného zariadenia (CPPPaP, CŠPPP).

       

     • Olympiáda z ANJ

     • Na I. mieste v školskom kole  v Olympiády v anglickom jazyku sa umiestnila žiačka II. D triedy Sára Šebáková. Bude reprezentovať našu školu v okresnom kole.

      Olympiáda z ANJ sa uskutočnila online 26.11. 2020 o 11:00 hodine.

     • POZOR ZMENA NA TEORETICKOM VYUČOVANÍ!

     • Od 27.10.2020 (vrátane) do 29.10.2020 bude na úseku TV skrátené vyučovanie. Vyučovacie hodiny budú skrátené na 30 minút. Nulté vyučovacie hodiny budú odučené v náhradnom termíne.

      Rozpis vyučovacích hodín:

      1. 8.00 – 8.30

      • 5 minútová prestávka

      2. 8.35 – 9.05 

      • 5 minútová prestávka

      3. 9.10 – 9.40

      • 5 minútová prestávka

      4. 9.45 – 10.15

      • 5 minútová prestávka

      5. 10.20 – 10.50

      • 5 minútová prestávka

      6. 10.55 - 11.25

      • 5 minútová prestávka

      7. 11.30 – 12.00

      • 30 minútová prestávka

      8. 12.30 – 13.00

     • Dôležité upozornenia!

     • 29. 10. 2020 - zrušenie jesenných prázdnin, vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu, resp. podľa usmernenia vyučujúcich

      30. 10. 2020 - jesenné prázdniny

      2. 11. 2020 - jesenné prázdniny

      6. 11. 2020 - jesenné prázdniny

      9. 11. 2020 - jesenné prázdniny

      ROZVRH HODÍN - vyučovanie bude prebiehať aj naďalej dištančne podľa upraveného rozvrhu. Sledujte elektronickú triednu knihu a aj aktuálny rozvrh hodín. Dištančne sa vyučujú všetky predmety a tie predmety, ktoré sú klasifikované v prezenčnej forme výuky zostávajú klasifikované i v dištančnej forme.

      .

     • Oceňovanie z projektu DofE

     • Dňa 13.10. 2020 navštívili našu školu riaditeľ projektu DofE na Slovensku, pán Marián Zachar,
      a koordinátorka projektu pre západne Slovensko Jana Kubíková , aby odovzdali medaily
      a diplomy v rámci bronzovej úrovne projektu DofE. Žiaci si nemohli prísť osobne prevziať
      ocenenie do školy kvôli prísnym hygienickým opatreniam. Ocenenia prevzala pani riaditeľka
      RNDr. Ing. Iveta Bakičová a Mgr. Mária Cipárová, ktorá má projekt DofE na starosti. Diplomy
      a medaily budú žiakom odovzdané hneď ako to dovolí situácia. Oceneným žiakom Róbertovi
      Čaplovi- IV.F, Michaele Šéryovej -IV.E, Ivanovi Turzovi- III.F, Karin Fidlerovej-III.D, Adriánovi
      Buškovi, Erikovi Hulmanovi, Noelovi Váradymu, Matejovi Harnušekovi z II.D srdečne
      gratulujeme.

     • Inovačný workshop

     • Dňa 30.9.2020 sa uskutočnil na našej škole inovačný workshop pre žiakov II.D triedy zameraný
      na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u študentov našej školy. Študenti dostali
      informáciu o úspešných podnikateľoch Slovenska. Precvičili si prezentačné zručnosti, osvojili si
      kreatívne a pozitívne myslenie. Svoje práce prezentovali pred vedením školy. Školenie
      zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

  • Partneri

   • http://rsov.sk/
   • ISIC
   • Participatívny rozpočet
   • Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
  • Napíšte nám

   V prípade zabudnutia hesla alebo akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia, či iných informácií využite tento formulár. Pri žiadosti o heslo uveďte aj triedu.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 12. 2021